fbpx

საქართველო IUCN-ისა და ADC-ის მხარდაჭერით გვალვაზე რეაგირების სპეციალური გეგმისა და სამსახურის შექმნის საჭიროებას განიხილავს