fbpx

ევროკავშირის მხარდაჭერით ცხადდება საგრანტო კონკურსები ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტებისთვის