fbpx

ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „მწვანე გურია“ დაინტერესებული მხარეების მრჩეველთა საბჭოს პირველი შეხვედრა გაიმართა