fbpx

ევროკავშირის მხარდაჭერით, CENN პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გურიის LAG-ების წევრების ორგანიზაციულ გაძლიერებას იწყებს