fbpx

ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩუთის LAG-ების წევრებმა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე მუშაობა დაიწყეს