fbpx

გურიის სამი მუნიციპალიტეტისთვის ევროკავშირის მხარდაჭერით შემუშავებული ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიების წარდგენა