fbpx

EU-ს მხარდაჭერით, CENN-მა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა თემატური მიმართულებით გურიის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების სესიები დაიწყო