fbpx

ლანჩხუთის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) წევრებმა მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარეები აირჩიეს