fbpx

ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) წევრობაზე რეგისტრაცია 23 ივნისის ჩათვლით გახანგრძლივდა