fbpx

ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) წევრობაზე რეგისტრაცია დაიწყო