fbpx

ოზურგეთში, ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში გამართულ შეხვედრებს გურიის რეგიონში მცხოვრები LAG-ის საბჭოს წევრობის 150-მდე კანდიდატი დაესწრო