fbpx

CENN-მა, საქართველოს SDG სამდივნოსთან თანამშრომლობითა და გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით, მუნიციპალიტეტებს მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივი პრიორიტეტების დოკუმენტების განვითარებაში მხარი დაუჭირა