fbpx

გურიის LAG-ების წევრებმა ეკონომიკურ განვითარებაზე, ადგილობრივი მეწარმეების საჭიროებებსა და მათი მხარდაჭერის შესაძლებლობებზე იმსჯელეს