fbpx

ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) მმართველი საბჭოს წევრები აირჩიეს